Wymagania standardu BRC dla firm z sektora spożywczego

BRC to międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa żywności, stosowane głównie w hipermarketach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze przemysłu spożywczego. Został on opracowany w 1998 roku przez British Retail Consortium, a uzyskanie go przez firmę bądź produkt jest gwarancją najwyższej jakości. Produkt posiadający certyfikat BRC przechodzi wiele testów oraz inspekcji i można mieć pewność, że będzie stuprocentowo bezpieczny dla klienta. Otrzymanie certyfikatu wymaga dużych nakładów pracy i wielu dokumentów, których uzyskanie nie zawsze jest proste.

Uzyskanie certyfikatu BRC – jakie warunki trzeba spełnić?

Wszystkie firmy działające w przemyśle spożywczym są zobowiązane do zachowania najwyższych standardów oraz podejmowania wszystkich, uznawanych za niezbędne, środków ostrożności, podczas opracowywania receptury, produkcji, dystrybucji, a także marketingu i sprzedaży produktów żywnościowych. Podlegają one badaniom i licznym kontrolom z ramienia odpowiednich instytucji państwowych.

Standard BRC

Zdobycie certyfikatu BRC nie jest wcale prostym zadaniem. Standardy, jakie narzuca BRC wraz z firmami, które wydają odpowiednie dokumenty, są bardzo wysokie i wymagają od zarządu firmy wiele przygotowania i zaangażowania. Proces certyfikacji jest do tego bardzo skomplikowany i szeroki, dzięki czemu mogą dostać go tylko te firmy, którym naprawdę na nim zależy i które są w stanie zapewnić wszystkie niezbędne sprzęty i dokumenty. Od firm z sektora spożywczego BRC wymaga:

  • posiadania systemu HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), który służy do kontrolowania poziomu bezpieczeństwa żywności;
  • posiadania odpowiedniej dokumentacji systemu, na którą składają się: księgi jakości, polityki jakości, schematy organizacyjne, opisy surowców i gotowych wyrobów, zakresy odpowiedzialności;
  • wdrożenia zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej);
  • posiadania dokładnego opisu opakowania, w jakie opakowany będzie produkt, jego terminu ważności oraz sposobu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami;
  • opracowania szczegółowych zasad higieny, które będą uwzględniały także sposób przechowywania odzieży ochronnej;
  • szkolenia personelu z procedur, jakie obowiązują w firmie.

Dodatkowo standard BRC i jego wymagania są ciągle aktualizowane, co powoduje dość częste zmiany w procedurach. By system BRC mógł sprawnie funkcjonować w firmie, konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej. Co roku w styczniu publikowane są nowe zmiany i zawsze wchodzą w życie pół roku później, by podmioty miały odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowych warunków. Pół roku później norma staje się obowiązująca dla wszystkich certyfikacji i audytów.

Obecnie, firmy z branży spożywczej obowiązuje BRC 8, które zostało wydane w 2018 roku, a zaczęło obowiązywać w 2019. Jest to swojego rodzaju rozszerzenie postanowień z BRC 7, dlatego część wymagań pokrywa się z tymi z lat poprzednich. Różnice są stosunkowo niewielkie i dotyczą konkretnych i specyficznych obszarów. Od 2019 roku inaczej postępuje się w przypadku niezgodności, dodano też kolejne dokumenty, które należy posiadać. Podkreślono, jak istotne są szkolenia pracowników i doprecyzowano wymagania dotyczące stref produkcyjnych.

Standard BRC

Czy warto starać się o certyfikat BRC?

BRC jest znane z tego, że jego certyfikaty są przyznawane tylko firmom, które spełnią wszystkie wymagania. Z roku na rok wymagania rosną w miarę tego, jak zmienia się nasz świat i technologie, jakich używamy przy produkowaniu żywności. Jest to certyfikat trudny do uzyskania, ale jeśli mamy szanse na jego uzyskanie, to warto postarać się o niego. Pozwala on na wzmocnienie wizerunku firmy na rynku.