Ile trwa wdrożenie wymagań standardu IFS Food?

IFS Food

Przestrzeganie różnego rodzaju przepisów jest bardzo ważne dla funkcjonowania społeczeństwa. Surowe normy obowiązują producentów różnego typu produktów i ich dystrybutorów. Szczególnie ważne wymagania stawiane są przed producentami żywności, przedsiębiorstwa z tego zakresu działalności muszą z niezwykłą starannością wywiązywać się z przestrzegania wszystkich przepisów. Oni również najczęściej są poddawani kontrolom, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usług i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Standard IFS Food

Na terenie wspólnoty Unii Europejskiej obowiązuje wiele surowych norm, które mają zapewnić bezproblemowy i bezpieczny obrót towarów. Przedstawiciele niemieckiego handlu detalicznego opracowali w 2002 roku International Food Standard (IFS), będący aktualnie międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności. Jest on uznawany w całej Europie Zachodniej. Jego celem jest zminimalizowanie, a najlepiej wykluczenie wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Jak wdrażany jest standard IFS Food?

Wdrożenie standardu IFS Food na początku może wydawać się trudne, jednak z pomocą doświadczonych osób jest to zadanie, które przyniesie wiele korzyści dla firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wstępnego audytu, którego celem będzie ocena realizacji wymagań standardu oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Następnie należy zająć się opracowaniem dokumentacji systemu IFS. Trzeba przy tym pamiętać o takich aspektach jak plan HACCP, analiza zagrożeń czy plan wycofania produktu w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Samo opracowanie wymagających procedur jednak nie wystarczy. Konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu, tak aby pilnowali oni przestrzegania wszystkich wymagań. Kiedy pracownicy znają już obowiązujące zasady możliwe jest wdrożenie systemu. Kolejnymi krokami są audyty systemu IFS i przeprowadzane działania korygujące i zapobiegawcze.

Po uzyskaniu pewności, że organizacja spełnia wszystkie wymagania standardu możliwe jest przystąpienie do oceny IFS Food. Musi ona być wykonana przez niezależną jednostkę certyfikującą, w żaden sposób niezwiązaną z przedsiębiorstwem. Ocena składa się z dwóch etapów. Najpierw audytor sprawdza funkcjonowanie systemu IFS w organizacji. Następnie poza siedzibą audytor opracowuje raport z oceny. Osoba odpowiadająca za przeprowadzenie oceny organizacji skupia się na zgodności działań wykonywanych w firmie z wymaganiami normy. Jeśli ocena przebiegnie pozytywnie, organizacji zostaje wydany certyfikat IFS Food.

IFS Food

Wymagania IFS Food

Norma IFS Food zajmuje się ochroną żywności, dlatego istotny jest przez firmy rejestracji oraz posiadania dokładnych procedur mających na celu zabezpieczenie firmy i jej wyrobów przed skażeniem, terrorem czy sabotażem. W wielu krajach istnieją lokalne regulacje prawne z zakresu ochrony żywności. Firma posiadająca lub starająca się o uzyskanie certyfikatu musi stosować się do tych procedur zarówno w przypadku, gdy obowiązują one w jej kraju lub też w państwie do którego są eksportowane.

Konieczne jest również przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie alergenów. Jest to ważne, aby nie zaszkodzić zdrowiu konsumentów. Elementem zapewniającym spełnianie tego warunku może być wprowadzenie własnej inspekcji nadzoru nad alergenami i samodzielne przeprowadzanie kontroli obecności alergenów.

IFS wymaga także posiadania przez firmy procedur obowiązujących w przypadku wizyty przedstawiciela inspekcji państwowej. Konieczne jest posiadanie procedur udostępniania dokumentacji, obszarów produkcji i wszelkich niezbędnych informacji, ważne jest, aby w firmie była wyznaczona osoba, które będzie odpowiedzialna za ten proces.

To ile czasu zajmie wdrożenie IFS Food zależne jest od wielu czynników, takich jak:

  • specyfikacja działalności organizacji,
  • jej wielkość,
  • stan techniczny infrastruktury,
  • złożoność procesów, które w niej zachodzą.

Wdrożenie wymagań IFS Food i następne uzyskanie certyfikatu trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Korzyści z posiadania certyfikatu IFS Food

Wdrażanie rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów zawsze jest dla przedsiębiorstwa opłacalne. Przede wszystkim dlatego, że ugruntowuje to jego pozycję na rynku jako zaangażowanego i troszczącego się o jakość swoich usług lub produktów, oraz bezpieczeństwo klientów. Inną korzyścią może być zmniejszenie liczby audytów bezpieczeństwa żywności, kiedy kontrolerzy zobaczą, że firma posiada specjalne regulacje łatwiej i szybciej będą mogli zakończyć procedury.

Certyfikat IFS Food potwierdza zgodność produkcji z międzynarodowymi standardami, a to z kolei przekłada się na możliwość ekspansji na zagraniczne rynki. Dzięki wprowadzeniu i zastosowaniu procedur możliwe jest również zredukowanie kosztów przez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych i zwrotów. Posiadanie certyfikatu IFS jest również cennym atutem w działaniach marketingowych.

Warto zatem zainwestować w zwiększenie poprawności przebiegu procesów w swojej firmie. Przełoży się to na poprawę jakości usług i ugruntuje pozycję firmy na rynku.